Tréninkové psychotesty k Policii ČR a dalším bezpečnostním sborům
kPolicii.ePsychotesty.cz


Podmínky užití

1. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Procvičování všech testových úloh na těchto stránkách je zcela anonymní a není podmíněno vkládáním osobních údajů uživatelů, přičemž žádné takové, ani obdobné údaje uživatelů na stránkácch kpolicii.epsychotesty.cz nejsou jejich provozovatelem statisticky zpracovávány, shromažďovány, ani poskytovány třetím subjektům.

2. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo využívat interaktivní obsah stránek kpolicii.epsychotesty.cz za účelem zábavy, nebo získání informací, jejichž smyslem je především objektivně a pravdivě informovat uchazeče o službu v bezpečnostních sborech České republiky, přičemž použití interaktivního obsahu všech testů na těchto stránkách je podmíněno vložením platného ID, jehož aktivaci je třeba provést prostřednictvím platební brány serveru pays.cz. Zakoupením platného ID uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami užití, kdy v případě nefukčnosti zakoupeného ID, je uživatel v souladu se zákony ČR oprávněn uplatnit své právo na vrácení uhrazené finanční částky, avšak nejpozději do 14 dnů od provedení platební transakce prostřednictvím platební brány serveru pays.cz. Nefunkčnost zakoupeného ID, je uživatel v tomto případě provozovateli povinen prokázat např. zasláním obrazové kopie předmětné nefunkční stránky s podrobným popisem podmínek, za jakých k trvalé nefunkčnosti zakoupeného ID došlo, a to vč. konkrétního data jeho prvního použití (přihlášení nebo pokusu o přihlášení do tréninkových testů). Provozovatelem bude na základě těchto informaci oprávněnost žádosti posouzena, a to nejdéle do 30 dnů od data doručení reklamace.

3. Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel stránek kpolicii.epsychotesty.cz, Tereza Krátošková, IČ: 14232766 (dále jen „provozovatel“), si prostřednictvím administrátora: Mgr. Josef Krátoška, tel. +420 777 864 598, e-mail: support@epsychotesty.cz (dále jen „administrátor“), vyhrazuje právo provádět změny Podmínek užití nebo změny grafického, či textového obsahu, a to především na základě reakcí uživatelů, vlastního softwarového vývoje, nebo změn, které mohou být způsobeny neočekávanými poruchami nebo technickými úpravami na straně provozovatele hostingových služeb. Služby, jako je například odborná psychodiagnostika, nebo poradenství při volbě zaměstnání, provozovatel stránek kpolicii.epsychotesty.cz uživatelům neposkytuje.

4. Použití cookies

Na stránkách kpolicii.epsychotesty.cz jsou používány především nezbytné cookies, přičemž tyto soubory jsou určeny k tomu, aby provozovatel mohl uživatelům v plné míře poskytovat všechny dostupné funkce webových stránek kpolicii.epsychotesty.cz. Vyjma nezbytných cookies mohou být provozovatelem využívány tzv. analytické cookies, kdy tyto dočasné soubory poskytují provozovateli užitečnou zpětnou vazbu ve formě analýzy návštěvnosti, přičemž použití těchto cookies má uživatel právo prostřednictvím uživatelského nastavení zakázat.

5. Dodatek

Provozovatel tímto dále informuje, že pro bezchybnou funkčnost interaktivního obsahu na stránkách kpolicii.epsychotesty.cz, je zcela nezbytné použití funkcí javascriptu, přičemž uživatelům doporučujeme tyto funkce v nastavení svých internetových prohlížečů uživatelsky neomezovat. Dotazy, podněty nebo připomínky lze provozovateli zasílat i prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Tyto Podmínky užití nabývají platnosti dnem 24.03.2024, t.j. dnem poslední aktualizace na stránkách kpolicii.epsychotesty.cz.

Můžete být úspěšní

Získejte dostatečnou zkušenost a jistotu procvičováním policejních psychotestů, které jsme pro vás připravili. Tréninkem a jejich soustavným opakováním můžete své šance na úspěch u skutečných psychotestů zvýšit i mnohonásobně!