Tréninkové psychotesty k Policii ČR a dalším bezpečnostním sborům
kPolicii.ePsychotesty.cz

Pětifaktorový test osobnosti (PEFA 5)

Osobnostní test PEFA 5 (Pětifaktorová evaluační analýza osobnosti) je renomovaným nástrojem pro hodnocení pěti klíčových dimenzí osobnosti uchazečů k bezpečnostním sborům. Tyto dimenze zahrnují Neuroticismus, Extraverzi, Otevřenost, Přívětivost a Svědomitost.

Test PEFA 5 byl vytvořen s cílem poskytnout hluboký vhled do struktury uchazečovy osobnosti, přičemž vychází z principů podobných dotazníku NEO-FFI. Je tedy považován za ekvivalent k NEO-FFI v kontextu hodnocení "Velké pětky". Díky své validitě a spolehlivosti je tento test ve své původní podobě často využíván psychology, personalisty a výzkumníky k rozličným účelům, od výběru zaměstnanců až po klinické hodnocení. Uživatelům umožňuje lepší porozumění jejich vlastním osobnostním rysům, silným stránkám i potenciálním výzvám.

Pro vypracování odpovědí na jeho 125 jednotlivých výroků, je třeba si vyhradit cca. 30 min., přičemž vaším úkolem je každý z těchto výroků ohodnotit na 5 bodové škále, přičemž [ 1 bod ] = (naprosto NESOUHLASÍM)[ 5 bodů ] = (SOUHLASÍM bez výhrad). Při vyplňování testu doporučujeme odpovídat co nejupřímněji, protože vaše odpovědi mohou vám nebo klinickému psychologovi poskytnout důkladný obrázek o vaší osobnosti a jejích jednotlivých aspektech. Výsledky testu by poté měly sloužit k lepší analýze vaší osobnosti nebo sebepoznání, a také většímu porozumění tomu, jak jste vnímáni ostatními ve svém okolí.

*) Kliknutím na jednu z možností označte svoji odpověď.
Testová otázka č. 1 z 125
Preferuji být s lidmi, než být o samotě.
   |       |       |       |   
Za účelem co nejrelevantnějšího výsledku testu PEFA-5, vám doporučujeme na všechny výroky odpovídat upřímně, a to výběrem jedné ze shora uvedených možností na 5 bodové škále, kdy [ 1 bod ] = (naprosto NESOUHLASÍM) a [ 5 bodů ] = (SOUHLASÍM bez výhrad), přičemž k již zodpovězeným výrokům se nelze vracet.
Koupit platné ID

Můžete být úspěšní

Získejte dostatečnou zkušenost a jistotu procvičováním policejních psychotestů, které jsme pro vás připravili. Tréninkem a jejich soustavným opakováním můžete své šance na úspěch u skutečných psychotestů zvýšit i mnohonásobně!