Tréninkové psychotesty k Policii ČR a dalším bezpečnostním sborům
kPolicii.ePsychotesty.cz

Test komplexní analýzy profilu osobnosti (KAPO)

Osobnostní test KAPO byl navržen za účelem komplexního hodnocení vhodnosti uchazeče pro práci u policie a dalších bezpečnostních sborů. Obsahuje 336 výroků, na které byste měli odpovídat upřímně. vaším úkolem je ke každému výroku označit jednu z 5 možných odpovědí (Ano - Spíše ano - Nevím - Spíše ne - Ne), podle toho, v jaké míře se s jednotlivými výroky ztotožňujete, a ačkoliv pro tento test není stanoven časový limit, pro jeho vyplnění vám doporučujeme vyhradit cca. 60 až 90 minut.

Test KAPO je zaměřen především na klíčové aspekty vaší osobnosti a schopnosti, jako je například Integrita a čestnost, Stresová odolnost, Rozhodovací schopnosti, Empatie, Interpersonální dovednosti, Sebekontrola, Emoční inteligence, Detailní orientace, Týmová spolupráce, Iniciativa, Proaktivita, Konfliktní řešení, Kritické a analytické myšlení, Adaptabilita, Flexibilita a Respekt k autoritám a pravidlům, přičemž test také obsahuje i tzv. Škálu lži pro posouzení upřímnosti vašich odpovědí.

Je důležité si uvědomit, že výsledky testu KAPO představují pouze orientační hodnocení vašich schopností a predispozic, které vám mohou poskytnout užitečný vhled do vašeho potenciálu pro práci u policie a v jiných bezpečnostních sborech, přičemž by neměly být vnímány jako konečné ani vyčerpávající hodnocení vaší osobnosti. Pro hlubší a kompletní psychodiagnostický obraz by bylo třeba dalšího vyšetření a většího množství informací, avšak i výsledky testu KAPO vám mohou poskytnout velmi cennou zpětnou vazbu.

*) Kliknutím na jednu z možností označte svoji odpověď.
Testová otázka č. 1 z 336
Pokud jsem s někým v konfliktu, obvykle žádám druhé o pomoc.
  |    |    |    | 
Za účelem co nejrelevantnějšího výsledku testu KAPO, vám doporučujeme na všechny výroky odpovídat upřímně, a to výběrem jedné ze shora uvedených možností, přičemž k již zodpovězeným výrokům se nelze vracet.
Koupit platné ID

Můžete být úspěšní

Získejte dostatečnou zkušenost a jistotu procvičováním policejních psychotestů, které jsme pro vás připravili. Tréninkem a jejich soustavným opakováním můžete své šance na úspěch u skutečných psychotestů zvýšit i mnohonásobně!