1. Osobnostní část (testy vlastností a struktury osobnosti)

Test profilu osobnosti (MPPT) 99 otázek / bez limitu Začít test
Test krizové asertivity (AST-2) 60 otázek / bez limitu Začít test

2. Výkonová část (24 testů struktury inteligence, forma A+B)

Úlohy s doplňováním vět 20 ot. / 6 min Test 01 A Test 01 B
Úlohy s analogiemi 20 ot. / 7 min Test 02 A Test 02 B
Úlohy se zobecňováním 20 ot. / 6 min Test 03 A Test 03 B
Matematické úlohy 20 ot. / 9 min Test 04 A Test 04 B
Doplňování číselných řad 20 ot. / 9 min Test 05 A Test 05 B
Úlohy s početními znaménky 20 ot. / 8 min Test 06 A Test 06 B
Úlohy s geometrickými tvary 20 ot. / 8 min Test 07 A Test 07 B
Logické úlohy s kostkami 20 ot. / 9 min Test 08 A Test 08 B
Logické úlohy s maticemi 20 ot. / 8 min Test 09 A Test 09 B
Testy verbální paměti 20 ot. / 6 min Test 10 A Test 10 B
Testy figurální paměti 10 ot. / 6 min Test 11 A Test 11 B
Testy všeobecných znalostí 20 ot. / 6 min Test 12 A Test 12 B